Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o terminie odbioru płyt azbestowych.

Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy z 2 października 2019 r.