2009r.

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy


 • Baranowska - Nowak Aldona - dyrektor Przedszkola w Wojnowicach - pobierz - format pdf
 • Dudek Małgorzata - dyrektor Szkoły Podstawowej w Urbanowie - pobierz - format pdf
 • Fertig Leszek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopankach - pobierz - format pdf
 • Grabowska Ewa - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Opalenicy - pobierz - format pdf
 • Jakubowska Longina - dyrektor Szkoły Podstawowej w Porażynie - pobierz - format pdf
 • Konieczny Tadeusz - dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Opalenicy - pobierz - format pdf
 • Kortus Wiesława - dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojnowicach - pobierz - format pdf
 • Krajewski Stefan - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" sp. z o.o. - Opalenica - pobierz - format pdf
 • Krajewski Stefan - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" sp. z o.o. - Opalenica (końcowe oświadczenie w zwiazku z zakończeniem pełnienia funkcji) - pobierz - format pdf
 • Janusz Stachowiak - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" sp. z o.o. - Opalenica - pobierz - format pdf
 • Janusz Stachowiak - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" sp. z o.o. - Opalenica (poczatkowe oświadczenie w zwiazku z rozpoczęciem pełnienia funkcji) - pobierz - format pdf
 • Mądry Krzysztof - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy - pobierz - format pdf
 • Mortka - Nowak Lilianna - dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnikach - pobierz - format pdf
 • Jakubowski Paweł - dyrektor Szkoły Podstawowej w Opalenicy - pobierz - format pdf
 • Plewka Dorota - dyrektor Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - pobierz - format pdf
 • Kulawiak Beata - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dakowych Mokrych - pobierz - format pdf
 • Szuwalska - Kasprzak Dorota - kierownik Ośrodka Opieki Społecznej w Opalenicy - pobierz - format pdf
 • Duda Małgorzata - kierownik Sekcji Świadczeń rodzinnych Ośrodka Opieki Społecznej w Opalenicy - pobierz - format pdf
 • Szwechłowicz Lidia - dyrektor Gimnazjum w Opalenicy - pobierz - format pdf
 • Trzeciak Andrzej - dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - pobierz - format pdf
 • Wasiak Genowefa - dyrektor Zespołu Szkół w Oalenicy - pobierz - format pdf