2015 r.

Burmistrz, Zastępca Burmistrza i pracownicy Urzędu Miejskiego