Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy Opalenica z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Protokół rozstrzygnięcia konkursu