Zarządzenia Burmistrza wydane w 2012r.

 

 

         Załącznik