Informacje związane z Koronawirusem

Nowe zasady bezpieczeństwa - pobierz..

Komunikat w sprawie zamknięcia Urzędu Miasta i Gminy Przedecz dla interesantów - pobierz....

Postepowanie z odpadami w czasie pandemii - pobierz....

Cała Polska w czerwonej strefie - pobierz...

Komunikat - pobierz...

Informacja o przejściu do strefy żółtej - pobierz...

Informacja o przejściu do czerwonej strefy - pobierz ...

Informacja dla rolników i plantatorów.

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii korona wirusa.

Kwarantanna - jak postępować- pobierz ...

Komunikat Bumistrza Miasta i Gminy Przedecz w sprawie zamknięcia Urzędu Miasta i Gminy Przedecz - pobierz...

Komunikat dla mieszkańców - w sprawie kasy Urzędu Miasta i Gminy Przedecz - pobierz....

Komunikaty Starosty Kolskiego: zmiana funkcjonowania urzędu, nieodpłatna pomoc prawna

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej - pobierz ...

Informacja dotycząca godzin pracy przychodni "EUROMED" w Przedczu - pobierz ...

Informacja dla mieszkańców Gminy Przedecz w związku z koronawirusem - pobierz ....

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr 147/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego prewencyjnych działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Gminy Przedecz.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr 141/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wznowienia działalności Przedszkola Gminnego w Przedczu.

Zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr 140/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie łagodzenia wprowadzonych działań prewencyjnych związanych z ograniczeniami rozprzestrzeniania się  koronowirusa na terenie Gminy Przedecz.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr 124/2020 z dnia 12 marca 2020r. w sprawie  wprowadzenia prewenycjnych  działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa na terenie Gminy Przedecz.

Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego  w związku z koronawirusem:    z dnia  11.03.2020r.z dnia 12.03.2020r.  - z dnia 14.03.2020r.  - z dnia 25.03.2020t.

Koronawirus - plakat