Informacja o wykonaniu budżetu

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2019 ROKU

 

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  III kwartał 2019 roku

 
Dochody
Plan:              65 697 326,56 zł
Wykonanie:  49 748 214,79 zł
 
Wydatki
Plan:              69 277 912,56 zł
Wykonanie:  46 407 035,67 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:             -3 580 586,00zł
Wykonanie:  +3 341 179,12 zł
 
Przychody                            
Plan:               7 506 352,00 zł
Wykonanie:    3 698 130,27 zł
 
Rozchody                             
Plan:                3 925 766,00 zł
Wykonanie:     3 316 604,75 zł
 

31.10.2019 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

 

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA II KWARTAŁ 2019 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  II kwartał 2019 roku
 
Dochody
Plan:              68 497 813,36 zł
Wykonanie:  30 837 671,99 zł
 
Wydatki
Plan:              68 244 958,36 zł
Wykonanie:  25 241 592,35 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:             +252 855,00
Wykonanie:  +5 596 079,64 zł
 
Przychody                            
Plan:               4 172 911,00 zł
Wykonanie:    3 405 945,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                4 425 766,00 zł
Wykonanie:     2 663 832,46 zł
 

31.07.2019 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  I kwartał 2019 roku
 
Dochody
Plan:              67 288 861,00 zł
Wykonanie:  16 018 843,26 zł
 
Wydatki
Plan:              67 238 505,00 zł
Wykonanie:  11 856 781,50 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:             +50 356,00
Wykonanie:  +4 162 061,76 zł
 
Przychody                            
Plan:               4 375 410,00 zł
Wykonanie:    3 405 945,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                4 425 766,00 zł
Wykonanie:      654 756,23 zł
 

30.04.2019 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2018 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za 2018 roku
 
Dochody
Plan:              60 005 883,69 zł
Wykonanie:  59 524 775,07 zł
 
Wydatki
Plan:              71 110 768,69 zł
Wykonanie:  67 277 232,56 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -11 104 885,00
Wykonanie:  -7 752 457,49 zł
 
Przychody                            
Plan:                15 459 413,00 zł
Wykonanie:    15 512 152,87 zł
 
Rozchody                             
Plan:                4 354 528,00 zł
Wykonanie:    4 354 527,79 zł

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 251 113,83 zł.
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - 584 075,81 zł.
 
Na koniec 2018 roku Gmina Przygodzice posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 10 583,22 zł, natomiast nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym podmiotom.
 
Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał:
· plan dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 11 731 494,00 zł. Po zmianach budżetu plan wynosił 8 176 386,00 zł, z czego wykonano 8 349 136,88.
· plan wydatków na  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 18 743 551,00 zł. Po zmianach budżetu plan wydatków wynosił 18 616 573,00 zł, z czego wykonano 17 440 985,25 .


30.04.2019 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

NFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  III kwartał 2018 roku
 
Dochody
Plan:              65 391 354,99 zł
Wykonanie:  41 556 878,56 zł
 
Wydatki
Plan:              76 496 239,99 zł
Wykonanie:  43 670 624,71 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:             -11 104 885,00
Wykonanie:  -2 113 746,15 zł
 
Przychody                            
Plan:               15 459 413,00 zł
Wykonanie:    11 085 528,52 zł
 
Rozchody                             
Plan:                4 354 528,00 zł
Wykonanie:    1 615 746,69 zł
 

29.10.2018 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

NFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  II kwartał 2018 roku
 
Dochody
Plan:              67 845 442,42 zł
Wykonanie:  26 800 007,32 zł
 
Wydatki
Plan:              75 620 087,42 zł
Wykonanie:  28 982 633,15 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -7 774 645,00
Wykonanie:  -2 182 625,83 zł
 
Przychody                            
Plan:                12 193 169,00 zł
Wykonanie:    8 486 750,87 zł
 
Rozchody                             
Plan:                4 418 524,00 zł
Wykonanie:   1 054 880,46 zł
 

31.07.2018 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  I kwartał 2018 roku
 
Dochody
Plan:              61 363 226,00 zł
Wykonanie:  14 080 096,19 zł
 
Wydatki
Plan:              69 137 871,00 zł
Wykonanie:  13 018 692,49 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -7 774 645,00
Wykonanie:  +1 061 403,70 zł
 
Przychody                            
Plan:                12 193 169,00 zł
Wykonanie:    2 439 455,77 zł
 
Rozchody                             
Plan:                4 418 524,00 zł
Wykonanie:      532 714,23 zł
 

23.04.2018 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2017 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za 2017 roku
 
Dochody
Plan:              49 115 152,69 zł
Wykonanie:  48 322 072,98 zł
 
Wydatki
Plan:              54 172 320,69 zł
Wykonanie:  50 979 098,02 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -5 057 168,00
Wykonanie:  -2 657 025,04 zł
 
Przychody                            
Plan:                7 372 174,00 zł
Wykonanie:    7 327 842,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 315 006,00 zł
Wykonanie:    2 315 005,96 zł

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 252 504,19 zł.
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - 832 303,96 zł.
 
Na koniec 2017 roku Gmina Przygodzice nie posiadała zobowiązań wymagalnych
oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym podmiotom.
 
Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał:
· plan dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 28.800,00 zł. Po zmianach budżetu plan wynosił 682.465,00 zł, z czego wykonano 603.494,08.
· plan wydatków na  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 631.945,00 zł. Po zmianach budżetu plan wydatków wynosił 867.713,00 zł, z czego wykonano 588.725,57 .


23.04.2018 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  IV kwartał 2017 roku
 
Dochody
Plan:              49 115 152,69 zł
Wykonanie:  48 205 578,27 zł
 
Wydatki
Plan:              54 172 320,69 zł
Wykonanie:  50 979 098,02 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -5 057 168,00
Wykonanie:  -2 773 519,75 zł
 
Przychody                            
Plan:                7 372 174,00 zł
Wykonanie:    7 327 842,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 315 006,00 zł
Wykonanie:    2 315 005,96 zł
 

31.01.2018 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  III kwartał 2017 roku
 
Dochody
Plan:              47 332 300,43 zł
Wykonanie:  36 725 753,25 zł
 
Wydatki
Plan:              52 389 468,43 zł
Wykonanie:  33 041 133,82 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -5 057 168,00
Wykonanie:  +3 684 619,43 zł
 
Przychody                            
Plan:                7 372 174,00 zł
Wykonanie:    4 234 435,29 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 315 006,00 zł
Wykonanie:    1 736 254,29 zł
 

30.10.2017 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  II kwartał 2017 roku
 
Dochody
Plan:              45 914 219,08 zł
Wykonanie:  24 900 043,33 zł
 
Wydatki
Plan:              51 002 874,08 zł
Wykonanie:  21 948 037,52 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -5 088 655,00
Wykonanie:  +2 952 005,81 zł
 
Przychody                            
Plan:                7 403 661,00 zł
Wykonanie:    2 495 181,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 315 006,00 zł
Wykonanie:    1 157 502,86 zł
 

25.07.2017 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE za I KWARTAŁ 2017 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  I kwartał 2017 roku
 
Dochody
Plan:              45 380 093,00 zł
Wykonanie:  13 376 665,90 zł
 
Wydatki
Plan:              49 932 641,00 zł
Wykonanie:  10 641 320,72 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -4 552 548,00
Wykonanie:  +2 735 345,18 zł
 
Przychody                            
Plan:                6 867 554,00 zł
Wykonanie:    2 495 181,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 315 006,00 zł
Wykonanie:       578 751,43 zł
 

25.04.2017 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2016 r

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
ZA  2016 r.
 
Dochody
Plan:              44 717 715,01 zł
Wykonanie:  44 591 952,56 zł
 
Wydatki
Plan:              46 698 813,01 zł
Wykonanie:  44 081 292,28 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -1 981 098,00
Wykonanie:      510 660,28 zł
 
Przychody                            
Plan:                4 413 960,00 zł
Wykonanie:    4 413 960,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 432 862,00 zł
Wykonanie:    2 432 861,03 zł
 
Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 233 651,50 zł.
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - 247 750,23 zł.
 
Na koniec 2016 roku Gmina Przygodzice nie posiadała zobowiązań wymagalnych
oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym podmiotom.
 
Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał:
·         plan dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 0,00 zł. Po zmianach budżetu plan wynosił
251.474,00 zł, z czego wykonano 251.473,45.
·         plan wydatków na  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 0,00 zł. Po zmianach budżetu plan wydatków wynosił
232.345,00 zł, z czego wykonano 40.989,29 .

25.04.2017 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za IV kwartał 2016

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  IV kwartał 2016 roku
 
Dochody
Plan:              44 717 715,01 zł
Wykonanie:     44 449 879,31 zł
 
Wydatki
Plan:              46 698 813,01 zł
Wykonanie:     43 727 773,78 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)     
Plan:              -1 981 098,00 
Wykonanie:     +722 105,53 zł
 
Przychody                             
Plan:                4 413 960,00 zł
Wykonanie:       4 413 960,00 zł
 
Rozchody                              
Plan:                2 432 862,00 zł
Wykonanie:       2 432 861,03 zł
 

31.01.2017 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  III kwartał 2016 roku
 
Dochody
Plan:              44 008 105,67 zł
Wykonanie:     34 178 126,18 zł
 
Wydatki
Plan:              45 989 203,67 zł
Wykonanie:     30 645 833,22 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -1 981 098,00
Wykonanie:     +3 532 292,96 zł
 
Przychody                            
Plan:                4 413 960,00 zł
Wykonanie:       3 631 201,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 432 862,00 zł
Wykonanie:       2 042 102,52 zł
 

27.10.2016 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  II kwartał 2016 roku
 
Dochody
Plan:              39 184 367,95 zł
Wykonanie:    21 421 124,85 zł
 
Wydatki
Plan:              40 785 078,95 zł
Wykonanie:    19 691 357,28 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -1 600 711,00
Wykonanie:    +1 729 767,57 zł
 
Przychody                            
Plan:                4 229 573,00 zł
Wykonanie:      3 044 446,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 628 862,00 zł
Wykonanie:      1 259 347,37 zł
 

22.07.2016 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
za  I kwartał 2016 roku
 
Dochody
Plan:              38 356 077,00 zł
Wykonanie:  10 387 284,99 zł
 
Wydatki
Plan:              39 956 788,00 zł
Wykonanie:    8 050 195,96 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -1 600 711,00
Wykonanie:  +2 337 089,03 zł
 
Przychody                            
Plan:                4 229 573,00 zł
Wykonanie:    2 487 982,00 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 628 862,00 zł
Wykonanie:       629 350,85 zł
 

27.04.2016 r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE ZA 2015R.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PRZYGODZICE
ZA  2015 r.
 
Dochody
Plan:              37 569 391,41 zł
Wykonanie:  37 663 892,45 zł
 
Wydatki
Plan:              39 986 124,41 zł
Wykonanie:  37 628 267,42 zł
 
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)    
Plan:              -2 416 733,00
Wykonanie:        35 625,03 zł
 
Przychody                            
Plan:                4 908 219,00 zł
Wykonanie:    4 908 218,48 zł
 
Rozchody                             
Plan:                2 491 486,00 zł
Wykonanie:    2 491 485,89 zł
 
Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 271 867,17 zł.
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - 252 121,54 zł.
 
Na koniec 2015 roku Gmina Przygodzice nie posiadała zobowiązań wymagalnych
oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym podmiotom.
 
Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał:
  • plan dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 769.054,00 zł. Po zmianach budżetu plan wynosił
1.883.024,00 zł, z czego wykonano 1.826.699,72.
  • plan wydatków na  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 353.894,00 zł. Po zmianach budżetu plan wydatków wynosił
1.081.357,00 zł, z czego wykonano 1.077.176,53.

27.04.2016 r.


Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za IV kwartał 2015 r

Dochody
Plan: 37 569 391,41 zł
Wykonanie: 37 567 936,22 zł

Wydatki
Plan: 39 986 124,41 zł
Wykonanie: 37 492 760,32 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-)
Plan: -2 416 733,00 zł
Wykonanie: +75 175,90 zł

Przychody
Plan: 4 908 219,00 zł
Wykonanie: 4 908 218,48 zł

Rozchody
Plan: 2 491 486,00 zł
Wykonanie: 2 491 485,89 zł

30.01.2016r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za III kwartał 2015 r

Dochody
Plan: 36 336 709,37 zł
Wykonanie: 28 679 780,25 zł

Wydatki
Plan: 39 270 540,37 zł
Wykonanie: 26 344 532,04 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-)
Plan: -2 933 831,00 zł
Wykonanie: +2 335 248,21 zł

Przychody
Plan: 5 425 317,00 zł
Wykonanie: 3 891 912,48 zł

Rozchody
Plan: 2 491 486,00 zł
Wykonanie: 1 964 386,41 zł

27.10.2015r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za II kwartał 2015 r

Dochody
Plan: 35 587 423,06 zł
Wykonanie: 19 407 800,66 zł

Wydatki
Plan: 38 521 254,06 zł
Wykonanie: 17 967 112,30 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-)
Plan: -2 933 831,00 zł
Wykonanie: +1 440 688,36 zł

Przychody
Plan: 5 425 317,00 zł
Wykonanie: 3 841 912,48 zł

Rozchody
Plan: 2 491 486,00 zł
Wykonanie: 1 441 286,93 zł

20.07.2015r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za I kwartał 2015 r

Dochody
Plan: 34 993 985,00 zł
Wykonanie: 9 904 586,74 zł

Wydatki
Plan: 37 705 831,00 zł
Wykonanie: 8 140 316,74 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-)
Plan: -2 711 846,00 zł
Wykonanie: +1 764 270,00 zł

Przychody
Plan: 5 203 332,00 zł
Wykonanie: 1 373 331,00 zł

Rozchody
Plan: 2 491 486,00 zł
Wykonanie:  722 239,48 zł

24.04.2015r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za 2014 r

Dochody
Plan: 39 196 562,64 zł
Wykonanie: 38 462 064,31 zł

Wydatki
Plan: 41 803 759,64 zł
Wykonanie: 40 038 521,86 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-)
Plan: -2 607 197,00 zł
Wykonanie: -1 576 457,55 zł

Przychody
Plan: 6 162 958,00 zł
Wykonanie: 6 161 991,29 zł

Rozchody
Plan: 3 555 761,00 zł
Wykonanie: 3 212 203,50 zł

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 723 038,62 zł.
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – 540 466,24 zł.

Na koniec 2014 roku Gmina Przygodzice nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał:
• plan dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 3 725 933,00 zł. Po zmianach budżetu plan wynosił 3 557 427,00 zł, z czego wykonano 3 078 591,81 zł.
• plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2 626 915,00 zł. Po zmianach budżetu plan wydatków wynosił 2 739 585,00 zł, z czego wykonano 2 663 584,99 zł.

24.04.2015r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za IV kwartał 2014 r

Dochody
Plan: 39 196 562,64 zł
Wykonanie: 38 378 081,97 zł

Wydatki
Plan: 41 803 759,64 zł
Wykonanie: 39 826 121,86 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-) 
Plan: -2 607 197,00 zł
Wykonanie: -1 448 039,89 zł

Przychody   
Plan: 6 162 958,00 zł
Wykonanie: 6 161 991,29 zł

Rozchody
Plan: 3 555 761,00 zł
Wykonanie: 3 212 203,50 zł

30.01.2015r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za III kwartał 2014 r

Dochody
Plan: 39 253 812,51 zł
Wykonanie: 29 442 077,27 zł

Wydatki
Plan: 41 871 009,51 zł
Wykonanie: 27 140 117,21 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-) 
Plan: -2 617 197,00 zł
Wykonanie: +2 301 960,06 zł

Przychody   
Plan: 6 162 958,00 zł
Wykonanie: 4 195 978,37 zł

Rozchody
Plan: 3 545 761,00 zł
Wykonanie: 2 537 673,87 zł

30.10.2014r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za II kwartał 2014 r

Dochody
Plan: 37 756 374,18 zł
Wykonanie: 19 824 522,19 zł

Wydatki
Plan: 39 873 571,18 zł
Wykonanie: 15 761 391,00 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-) 
Plan: -2 117 197,00 zł
Wykonanie: +4 063 131,19 zł

Przychody   
Plan: 6 092 078,00 zł
Wykonanie: 3 375 973,90 zł

Rozchody
Plan: 3 974 881,00 zł
Wykonanie: 2 095 914,60 zł

23.07.2014r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za I kwartał 2014 r

Dochody
Plan: 35 536 312,00 zł
Wykonanie: 11 629 926,92 zł

Wydatki
Plan: 37 153 509,00 zł
Wykonanie: 8 016 973,74 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-) 
Plan: -1 617 197,00 zł
Wykonanie: +3 612 953,18 zł

Przychody   
Plan: 5 592 078,00 zł
Wykonanie: 2 890 241,17 zł

Rozchody
Plan: 3 974 881,00 zł
Wykonanie: 1 172 580,87 zł

25.04.2014r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za 2013 r

Dochody
Plan: 37 307 112,35 zł
Wykonanie: 36 565 944,65 zł

Wydatki
Plan: 41 248 737,35 zł
Wykonanie: 38 812 746,48 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-) 
Plan: -3 941 625,00 zł
Wykonanie: -2 246 801,83 zł

Przychody   
Plan: 6 787 651,00 zł
Wykonanie: 7 354 906,73 zł

Rozchody
Plan: 2 846 026,00 zł
Wykonanie: 2 843 679,50 zł

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 714 655,15 zł.
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – 235 039,24 zł.

Na koniec 2013 roku Gmina Przygodzice nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał:
• plan dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 3 798 439,00 zł. Po zmianach budżetu plan wynosił 2 831 596,00 zł, z czego wykonano 2 843 562,90 zł.
• plan wydatków na  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2 942 303,00 zł. Po zmianach budżetu plan wydatków wynosił
3 163 117,00 zł, z czego wykonano 3 061 045,62 zł.

25.04.2014r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za IV kwartał 2013 r

Dochody
Plan: 37 307 112,35 zł
Wykonanie: 36 471 325,27 zł

Wydatki
Plan: 41 248 737,35 zł
Wykonanie: 38 667 611,48 zł

Nadwyżka(+) / Deficyt (-) 
Plan: -3 941 625,00 zł
Wykonanie: -2 196 286,21 zł

Przychody   
Plan: 6 787 651,00 zł
Wykonanie: 7 354 906,73 zł

Rozchody
Plan: 2 846 026,00 zł
Wykonanie: 2 843 679,50 zł

31.01.2014r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za III kwartał 2013 r

Dochody
Plan: 36 116 882,38 zł
Wykonanie: 26 911 616,91 zł

Wydatki
Plan: 39 634 416,38 zł
Wykonanie: 24 928 936,38 zł

Nadwyżka   1 982 680,53 zł

Przychody   
Plan: 7 227 125,00 zł
Wykonanie: 3 757 869,86 zł

Rozchody
Plan: 3 709 591,00 zł
Wykonanie: 2 292 860,50 zł

25.10.2013r.

Inspektor
ds. księgowości budżetowej
mgr Robert Czarnojańczyk

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za II kwartał 2013 r

Dochody
Plan: 35 483 650,99 zł
Wykonanie: 18 351 364,14 zł

Wydatki
Plan: 38 721 639,99 zł
Wykonanie: 15 273 216,52 zł

Nadwyżka   3 078 147,62 zł

Przychody   
Plan: 6 947 580,00 zł
Wykonanie: 1 392 125,00 zł

Rozchody
Plan: 3 709 591,00 zł
Wykonanie: 1 811 019,03 zł

30.07.2013r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za I kwartał 2013 r

Dochody
Plan: 35 336 756,00 zł
Wykonanie: 9 883 014,40 zł

Wydatki
Plan: 38 165 653,00 zł
Wykonanie: 7 409 582,85 zł

Nadwyżka   2 473 431,55 zł

Przychody   
Plan: 7 047 662,00 zł
Wykonanie: 1 392 125,00 zł

Rozchody
Plan: 4 218 765,00 zł
Wykonanie: 486 507,88 zł

29.04.2013r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za 2012 rok

Dochody 34 000 562,92 zł
Wydatki 31 847 083,21 zł
Nadwyżka 2 153 479,71 zł
Przychody 4 351 889,45 zł
Rozchody  5 113 244,07 zł

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 269 159,20 zł
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – 211 004,32 zł

Na koniec 2012 rok Gmina Przygodzice nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał plan:
• dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 3 800 326 zł. Po zmianach budżetu plan wynosił 4 509 186 zł, z czego wykonano 3 880 723,26 zł.
• plan wydatków na  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 848 307 zł. Po zmianach budżetu plan wydatków wynosił 1 503 065 zł, z czego wykonano 1 267 363,52 zł.


29.04.2013r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za IV kwartał 2012 r

Dochody
Plan: 34 984 556,00 zł
Wykonanie: 34 000 562,92 zł

Wydatki
Plan: 34 518 011,00 zł
Wykonanie: 31 847 083,21 zł

Nadwyżka   2 153 479,71 zł

Przychody   
Plan: 4 646 702,00 zł
Wykonanie: 4 351 889,45 zł

Rozchody
Plan: 5 113 247,00 zł
Wykonanie: 5 113 244,07 zł

31.01.2013r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za III kwartał 2012 r

Dochody
Plan: 33 955 459,00 zł
Wykonanie: 26 640 864,01 zł

Wydatki
Plan: 33 626 441,00 zł
Wykonanie: 19 894 604,18 zł

Nadwyżka   6 746 259,83 zł

Przychody   
Plan: 4 722 202,00 zł
Wykonanie: 1 972 903,19 zł

Rozchody
Plan: 5 051 220,00 zł
Wykonanie: 4 341 057,74 zł

31.10.2012r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za II kwartał 2012 r

Dochody
Plan: 33 066 426,00
Wykonanie: 19 091 453,77

Wydatki
Plan: 33 013 413,00
Wykonanie: 13 093 155,51

Nadwyżka   5 998 298,26
Przychody   1 905 342,00
Rozchody    3 868 498,60

31.07.2012r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za I kwartał 2012 r

Dochody     8 718 878,58
Wydatki     6 444 204,14
Nadwyżka   2 274 674,44
Przychody   1 905 342,00
Rozchody        692 212,14

26.04.2012r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za 2011 rok

Dochody     28 575 461,21
Wydatki     33 619 814,86
Deficyt         5 044 353,65
Przychody     8 071 417,52
Rozchody      1 121 722,00

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 176 507,27 zł
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – 178 521,65 zł
Na koniec 2011 rok Gmina Przygodzice nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Uchwalony przez Radę Gminy Przygodzice budżet przewidywał plan:
• dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 586.744 zł. Po zmianach budżetu plan wynosił 992.382 zł, z czego wykonano 685.051,18 zł.
• plan wydatków na  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 2.756.578 zł. Po zmianach budżetu plan wydatków wynosił 3.376.834 zł, z czego wykonano 3.004.306,49 zł.


31.05.2012r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za III kwartał 2011 r

Dochody     21 752 537,07
Wydatki     21 181 171,66
Nadwyżka       571 365,41
Przychody    3 917 787,49
Rozchody        749 796,00

27.10.2011r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za II kwartał 2011 r

Dochody     14 896 614,83
Wydatki     13 060 032,40
Nadwyżka    1 836 582,43
Przychody    2 160 847,65
Rozchody        499 864,00

28.07.2011r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za I kwartał 2011 r

Dochody      8 179 530,04
Wydatki      6 076 781,67
Nadwyżka    2 102 748,37
Przychody    1 282 164,00
Rozchody         249 932,00

27.04.2011r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za III kwartał 2010 r

Dochody      21 993 167,99
Wydatki       21 460 426,91
Nadwyżka         532 741,08
Przychody      4 635 061,62
Rozchody           505 840,65

29.10.2010r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za II kwartał 2010 r

Dochody      14 532 493,45
Wydatki       12 626 397,88
Nadwyżka      1 906 095,57
Przychody     2 923 338,71
Rozchody          337 227,10

30.07.2010r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za I kwartał 2010 r

Dochody      7 802 977,49
Wydatki       6 453 627,82
Nadwyżka    1 349 349,67
Przychody   2 728 207,59
Rozchody       168 613,55

30.04.2010r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za 2009 rok

Dochody     27 241 536,85
Wydatki      28 184 084,39
Deficyt            942 547,54
Przychody     3 975 076,00
Rozchody         606 584,00
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń innym podmiotom.
Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 55 891,44 zł.
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego - 290 417,32 zł.

30.04.2010r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za III kwartał 2009 r

Dochody      21 038 910,18
Wydatki       17 632 756,26
Nadwyżka      3 406 153,92
Przychody     3 296 076,00
Rozchody          454 935,00

30.10.2009r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za II kwartał 2009 r

Dochody      14 408 162,98
Wydatki       11 270 183,37
Nadwyżka      3 137 979,61
Przychody     2 632 645,00
Rozchody          303 286,00

30.07.2009r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przygodzice za I kwartał 2009 r

Dochody      7 780 232,06
Wydatki       5 553 225,03
Nadwyżka    2 227 007,03
Przychody   2 632 645,00
Rozchody       151 637,00

30.04.2009r.

Skarbnik Gminy
mgr Alicja Marek