Opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu

Opinia

Opinia o sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2019 r. z dnia 29.04.2020r.
Opinia o inf. o przebiegu wyk. budżetu za I półrocze 2019 r. z dnia 20.09.2019r.
Opinia o sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2018 r. z dnia 29.04.2019r.

Opinia o inf. o przebiegu wyk. budżetu za I półrocze 2018 r. z dnia 14.09.2018r.

Opinia o sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2017 r. z dnia 17.04.2018r.

Opinia o inf. o przebiegu wyk. budżetu za I półrocze 2017 r. z dnia 14.09.2017r.
Opinia o sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2016 r. z dnia 24.04.2017r.

Opinia o inf. o przebiegu wyk. budżetu za I półrocze 2016 r. z dnia 09.09.2016r.

Opinia o sprawozdaniu z wyk. budżetu za 2015 r. z dnia 18.04.2016 r.

Opinia o inf. o przebiegu wyk. budżetu za I półrocze 2015 r. z dnia 17.09.2015r.

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu z dnia 10.04.2015r.
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu z dnia 14.04.2014r.
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu z dnia 12.04.2013r.
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu z dnia 05.04.2012r.
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu z dnia 12.04.2011r.