Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

prawidłowośc planowanej kwoty długu Gminy Przygodzice

Opinia o projekcie uchwały budżetowej

Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice

Opinia

Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice z dnia 02.12.2019 r.
Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice z dnia 07.12.2018 r.
Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice z dnia 28.11.2017 r.
Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice z dnia 09.12.2016 r.
Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przygodzice z dnia 25.11.2015 r.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu