Pomoc publiczna

Za 2018 rok

Wójt Gminy Przygodzice
podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku

Za 2018 rok


Za 2017 rok

Za 2017 rok