2018

Gmina Przygodzice

Urząd Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Szkoła Podstawowa Chynowa

Szkoła Podstawowa Czarnylas

Zespół Szkół Dębnica

Szkoła Podstawowa Janków Przygodzki

Szkoła Podstawowa Przygodzice

Szkoła Podstawowa Przygodziczki

Szkoła Podstawowa Wysocko Małe

Przedszkole Czarnylas

Przedszkole Dębnica

Przedszkole Janków Przygodzki

Przedszkole Przygodzice