Sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE ZA 2019 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2019 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2018 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2017 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/Skb/18
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
z dnia 28 marca 2018 roku
 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2017 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077  ze zmianami) i art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U z 2012 r., poz. 1113 ze zmianami)
 
Wójt Gminy:
                                                              
§ 1. Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:
 
  1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2017 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1),
 
  1. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za rok 2017 (załącznik Nr 2),
 
  1. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach za rok 2017 (załącznik Nr 3),
 
  1. informacji o stanie mienia (załącznik Nr 4).
 
§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Załączniki:

SPRAWOZDANIE ZA 2016 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/Skb/17
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2016 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870  ze zmianami) i art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (Dz. U z 2012 r., poz. 1113 ze zmianami)

Wójt Gminy:
                                                              
§ 1. Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2016 zawierające
zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1),

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Przygodzicach za rok 2016 (załącznik Nr 2),

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przygodzicach za rok 2016 (załącznik Nr 3),

4. informacji o stanie mienia (załącznik Nr 4).

§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Załączniki:

SPRAWOZDANIE ZA 2015 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/Skb/16
WÓJTA GMINY PRZYGODZICE
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2015 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885  ze zmianami) i art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U z 2012 r., poz. 1113 ze zmianami)

Wójt Gminy:
                                                              
§ 1. Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice zawierające
zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1),

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Przygodzicach za rok 2014 (załącznik Nr 2),

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przygodzicach za rok 2014 (załącznik Nr 3),

4. informacji o stanie mienia (załącznik Nr 4).

§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Załączniki:

SPRAWOZDANIE ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/Skb/15
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2014, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 ze zmianami) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885  ze zmianami) i art.13 ust 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z  1992 roku  Nr 85, poz.428)

Wójt Gminy :
                                                              
§ 1 Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1),

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za rok 2014 (załącznik Nr 2),

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach za rok 2014 (załącznik Nr 3),

4. informacji o stanie mienia (załącznik Nr 4).

§ 2 Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/Skb/14
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2013, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013, poz.594 ze zmianami) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885  ze zmianami) i art.13 ust 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U z  1992 roku  Nr 85, poz.428)

Wójt Gminy :
                                                              
§ 1 Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1),

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za rok 2013 (załącznik Nr 2),

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach za rok 2013 (załącznik Nr 3),

4. informacji o stanie mienia (załącznik Nr 4).

§ 2 Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012r.

SPRAWOZDANIE ZA 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr  27/Skb/13
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2012, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) i art.13 ust 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U z 2001 roku Nr 55 poz 577 ze zmianami)
Wójt Gminy :
                                                              
§ 1 Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:
1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1),

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za rok 2012 (załącznik Nr 2),

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach za rok 2012 (załącznik Nr 3),

4. informacji o stanie mienia (załącznik Nr 4).

§ 2 Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za 2011 rok

SPRAWOZDANIE ZA 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/Skb/12
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2011, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) i art.13 ust 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2001 roku Nr 55 poz 577 ze zmianami)
Wójt Gminy:

§ 1 Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu  w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1),

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za rok 2011(załącznik Nr 2),

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach za rok 2011 (załącznik Nr 3),

4. informacji o stanie mienia (załącznik Nr 4).

§ 2 Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za 2010 rok

SPRAWOZDANIE ZA 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/Skb/11
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przygodzice za rok 2010, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) i art.13 ust 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2001 roku Nr 55 poz 577 ze zmianami) Wójt Gminy :

§ 1 Przekazuje Radzie Gminy Przygodzice:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przygodzice zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej (załącznik Nr 1),

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach za rok 2010
 (załącznik Nr 2),

3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach za rok 2010   (załącznik Nr 3),

4. informacji o stanie mienia (załącznik Nr 4).

§ 2 Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.