Punkty odbioru odpadów

Punkty odbioru odpadów

Punkty odbioru odpadów

Dla mieszkańców Gminy Przygodzice udostępniono następujące lokalizacje Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

- Przygodzice ul. Szkolna 6 (warsztaty gminnej brygady remontowej). Tutaj można dostarczać elektrosprzęt (stare pralki, lodówki, sprzęt RTV i podobne),

- Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka, przy składowisku odpadów. Możemy tam nieodpłatnie zawozić posortowane odpady typu plastik, szkło, papier, metal oraz odpady niebezpieczne (np. pojemniki po farbach), a także odpady wielogabarytowe oraz komunalne odpady budowlane.