Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania
Gminny Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm. ),
  2. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn.zm. ),
  3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm. ),
  4. postanowień Statutu. (do pobrania )