Nazwa, dane adresowe

Nazwa, dane adresowe

Dane teleadresowe
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
Pl. Powstańców Wlkp. 2
63-421 Przygodzice
telefon
(62)   592-71-17
fax.
(62)    592-72-11
e mail: