Bogufałów

OSP Bogufałów


Dane OSP

Bogufałów  typ: M
 
Funkcja
Zdzisław Woliński - Prezes
Lucjan Janota - Naczelnik
Artur Woliński - Z-ca Naczelnika
Jan Janota - Sekretarz
 Kazimierz Walotka - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

 Jan Pawlak - Przewodniczący
Florian Maj - Sekretarz
Stanisław Spalony - Członek