Chynowa

OSP Chynowa

Dane OSP

Chynowa - typ: S2
Funkcja
Zbigniew Guździoł - Prezes
Krzysztof Pawelec - Naczelnik
Andrzej Guździoł - V-ce Prezes
Dariusz Guździoł - Z-ca Naczelnika
Sławomir Piec - Sekretarz
Sławomir Walas - Skarbnik 

Komisja Rewizyjna

 Kazimierz Trzeciak - Przewodniczący
Sylwester Siekierka - Członek
Bogumił Grzesiak - Członek