Czarnylas

OSP Czarnylas

Dane OSP

Czarnylas - typ: S2
Jednostka w KSRG
 
Funkcja
Serafin Jan - Prezes
Czesław Wyroba  - W-ce Prezes 
Stanisław Noskowicz - Naczelnik
 Łukasz Podemski  - Z-ca Naczelnika
Mirosław Wczesny - Skarbnik 

Komisja Rewizyjna

 Józef Kędzia - Przewodniczący
Andrzej Mucha - Wiceprzewodniczący
Eugeniusz Napieralski - Sekretarz