Dębnica

OSP Dębnica

Dane OSP

Dębnica- typ: S1

Funkcja
Jerzy Podemski - Prezes
Łukasz Fidelak - Naczelnik
Bartosz Majewski - Z-ca Naczelnika
Dariusz Mydlak - Sekretarz
Marcin Szwarc - Skarbnik 

Komisja Rewizyjna

 Grzegorz Matysiak - Przewodniczący
Błażej Goliński - Członek 
Roman Fluder - Członek