PRZYGODZICE

OSP Przygodzice

Dane OSP
Jednostka w KSRG
Przygodzice- typ: S3
Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodzicach
ul. Wrocławska 52
63-421 Przygodzice
Funkcja
Krzysztof Paprocki - Prezes
 Leszek Szubert - Naczelnik
 Przemysław Krakowski - W-ce Prezes
Henryk Japiński - Z-ca Naczelnika
Zygmunt Szymczak - Sekretarz
Ireneusz Kędzia - Skarbnik 

Komisja Rewizyjna

 Józef Sikora - Przewodniczący
Czesław Grzeszczyk - Sekretarz
Jerzy Portasiak - Członek