Przygodziczki

OSP Przygodziczki

Dane OSP

Przygodziczki- typ: M
Funkcja
Paweł Chudy - Prezes
Paweł Szukalski - Naczelnik
Krzysztof Nowak - Z-ca Naczelnika
Alicja Szukalska - Sekretarz
Barbara Kaczmarek - Skarbnik 

Komisja Rewizyjna

Józef Kaczmzrek - Przewodniczący
Roman Sztukowski - Sekretarz
 Adrian Kułek - Członek