Smardów

OSP Smardów

Dane OSP

Smardów- typ: M
Funkcja
Tadeusz Witek - Prezes
Jarosław Adam - Naczelnik
Jan Majewski - Z-ca Naczelnika
Barbara Witek - Sekretarz
Antoni Królikowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Zenon Szymankiewicz - Przewodniczący
Krystyna Kalachurska - Sekretarz
Mirosława Płonka - Członek