Topola Wielka

OSP Topola Wielka

Dane OSP

Topola Wielka- typ: M
Funkcja
Stanisław Prukała - Prezes
Ireneusz Nowak - Naczelnik
Jarosław Marciniak - V-ce Prezes
Krzysztof Niklewicz- Z-ca Naczelnika
Tomasz Prukała  - Sekretarz
Franciszek Lizoń  - Skarbnik 

Komisja Rewizyjna

Piotr Marciniak - Przewodniczący
Krzysztof Bodylski - Wiceprzewodniczący
Daniel Konik -  Członek