Wysocko Małe

OSP Wysocko Małe

Dane OSP

Wysocko Małe- typ: M
Funkcja
Roman Czekalski - Prezes
Jarosław Ściana - Naczelnik
Roman Strączkowski - V-ce Prezes
Janina Wojtasiak - Sekretarz
 Jolanta Banasiak - Skarbnik 

Komisja Rewizyjna

 Zdzisław Grabowski - Przewodniczący
Jan Jurek - Sekretarz 
Roman Nowak - Członek