Informacje

Zasiłki rodzinne

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy w sprawie ustalenia praw do: ZASIŁKU RODZINNEGO,
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+,ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA „DOBRY START"300+ można składać drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r. oraz w siedzibie GOPS w Przygodzicach od 1 sierpnia 2018r.