Ogłoszenie - Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień

OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzice
z dnia  19 maja 2016 roku
o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku
 
„Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień"
 
    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 1/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Przygodzice z dnia 01 kwietnia 2016r., informuje o wynikach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016r.

Wnioskodawca
Kwota wnioskowana
Przyznana dotacja
1. Stowarzyszenie mieszkańców wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica" w Czarnymlesie
14.073,00
  6.000,00
2.Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi  Dębnica
23.500,00
10.000,00
3.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dębnica
  4.321,00
  2.000,00
4. Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości„ Topola Wielka
10.655,00
  5.000,00
5. Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice  w Jankowie Przygodzkim
10.000,00
  5.000,00
6. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Activita" w Topoli Osiedle.
  6.000,00
  3.000,00
7. Uczniowski Klub Sportowy "JANKOVIA"  w Jankowie Przygodzkim 16.800,00
   7.000,00
8. Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym
  6.491,00
  3.000,00
91. Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej „w Siodle" Przygodziczki.
  4.150,00
  2.000,00
10 Rada Gminy Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Przygodzice
  6.600,00
  3.000,00
11. Stowarzyszenie Rozwoju wsi "Dla Wysocka Małego i Smardowa" w Wysocku Małym
  9.250,00
  4.000,00
Razem 
111.840,00
50.000,00
 
Informacji szczegółowych na temat ww. ogłoszenia można uzyskać u specjalisty pracy socjalnej : Agnieszki Olejniczak tel. 62 5925985