Terminy wypłat zasiłków

Terminy wypłat zasiłków w kasie urzędu gminy


Luty

DODATKI MIESZKANIOWE
I ZASIŁKI Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

7.02.2020 r.

ZASIŁKI RODZINNE
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

(według pierwszej litery nazwiska)

25.02  A,B,C,D,E,F,G
25.02  H,I,J,K,L
26.02  Ł,M,N,O,P
26.02  R,S,Ś,T,U,W,Z,Ż


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
26.02.2020 r.

Przelewy zasiłków rodzinnych na konta bankowe realizowane są w drugim dniu wypłat zasiłków rodzinnych w kasie Urzędu tj. 26.02.2020 r.

ZASIŁEK STAŁY
I ZASIŁKI Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

27.02.2020 r.

ZASIŁKI SĄ WYPŁACANE W KASIE URZĘDU
w godz. od 10.00 do 13.00


Nie stawienie się po odbiór zasiłku we wskazanym terminie skutkuje zwrotem niepobranego świadczenia do banku. Kolejna data wypłaty świadczeń nieodebranych w terminie pierwotnym, wyznaczana jest przez pracownika GOPS w porozumieniu z Kasjerem.


INFORMACJA: kasa Urzędu tel. (062) 737 41 17