Sezon 2018

Uchwała nr XXXV/324/2018
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie sezonu kąpielowego i określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przygodzice w 2018 roku.