Sezon 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice

o podaniu do publicznej wiadomości

projektu uchwały Rady Gminy Przygodzice

w sprawie sezonu kąpielowego i  określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2020 roku