Informacja o wynikach naboru

Informacja o wyniku naboru

URZĄD GMINY PRZYGODZICE
PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2
63-421 PRZYGODZICE

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowsko urzędnicze

 

Urząd Gminy w Przygodzicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: inspektor ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu została wybrana:

Pani Magdalena Jakubowska-Płóciennik,

zamieszkała w Przygodzicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne dotyczące stanowiska, na które prowadzony był nabór.
W postępowaniu kwalifikacyjnym osiągnęła wysoką punktację co pozwala na stwierdzenie, że posiada zarówno kwalifikacje, jak i wiedzę, doświadczenie i predyspozycje do pracy na stanowisku ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu.

 

Przygodzice, dnia 26.03.2020 r.

 

Wójt Gminy Przygodzice

/-/ Krzysztof Rasiak

Informacja o wyniku naboru

URZĄD GMINY PRZYGODZICE
PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 2
63-421 PRZYGODZICE

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowsko urzędnicze

 

Urząd Gminy w Przygodzicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska została wybrana:

Pani Izabela Płomińska,

zamieszkała w Wysocku Małym

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne dotyczące stanowiska, na które prowadzony był nabór.
W postępowaniu kwalifikacyjnym osiągnęła wysoką punktację co pozwala na stwierdzenie, że posiada zarówno kwalifikacje, jak i wiedzę, doświadczenie i predyspozycje do pracy na stanowisku ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

 

Przygodzice, dnia 18.02.2020 r.

 

Wójt Gminy Przygodzice

/-/ Krzysztof Rasiak