Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach - unieważnienie konkursu

Zarządzenie Nr26/Ośw/2020
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 30 marca 2020 r.
 
w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach
 

 

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu

Przygodzice, dnia 9.03.2020 r.
 
Urząd Gminy Przygodzice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu