Aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych

Aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowychdziałających na terenie gminy Przygodzice

Aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy Przygodzice

W związku z aktualizacją bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Przygodzice, prosimy o wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przygodzicach lub w formie elektronicznej na adres e-mail rg@przygodzice.pl w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.
Formularz do pobrania poniżej, na stronie Urzędu Gminy w Przygodzicach oraz BIP w zakładce organizacje pozarządowe.
Aktualizacja bazy ma na celu wyeliminowanie niedziałających organizacji, lepszą współpracę oraz sprawniejszy przepływ informacji.

Osoba do kontaktu:
- Inspektor do spraw obsługi rady gminy - Donata Bartkowiak, tel. 62 592-77-22 wew. 119, e-mail: rg@przygodzice.pl

Pliki do pobrania: