Kontakt

Kontakt

Kontakt

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Urząd Gminy  Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421  Przygodzice
Donata Bartkowiak
Pok. nr  14
tel.   062 592 77 22 wew. 119,
fax  062 592 70 00
e-mail rg@przygodzice.pl


Organizacja działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Przygodzice:
Urząd Gminy  Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421  Przygodzice
Andrzej Pichet
Pok. nr  4
tel.   062 592 77 22 wew. 129,
fax  062 592 70 00
e-mail sport@przygodzice.pl

 

Organizacja działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego;

Urząd Gminy  Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2, 63-421  Przygodzice
Donata Bartkowiak
Pok. nr  14
tel.   062 592 77 22 wew. 119,
fax  062 592 70 00
e-mail rg@przygodzice.pl

 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (w tym ferie zimowe i letnie); przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50, 63-421  Przygodzice
Donata Bartkowiak
Pok. nr  14
tel.   062 592 77 22 wew. 119,
fax  062 592 70 00
e-mail rg@przygodzice.pl