Rozstrzygnięcia

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 16 kwietnia 2020 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 16 kwietnia 2020 roku

 

o wynikach konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok pod tytułem „Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2020 r.”

         

   W wyniku konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 r.  pt. „Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2020r.” nie została złożona żadna oferta w wyznaczonym terminie.

 

Wójt Gminy Przygodzice

  /-/  Krzysztof Rasiak

Ogłoszenia Wójta Gminy Przygodzice z dnia 16 kwietnia 2020 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 16 kwietnia 2020 roku

 

o wynikach konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok pod tytułem „Szkółka kolarska 2020”

         

   W wyniku konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 r.  pt. „Szkółka kolarska 2020” została złożona jedna oferta po wyznaczonym terminie.

   W związku z powyższym oferta została odrzucona, zgodnie z wymogami określonymi
w dziale III, pkt. 10 ogłoszenia otartego konkursu na powierzenie realizacji zadania „Szkółka kolarska 2020”.

 

Wójt Gminy Przygodzice

  /-/  Krzysztof Rasiak

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Przygodzice z dnia 6 marca 2020 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 6 marca 2020 roku

 

o wynikach konkursu z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2020

 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Przygodzice z dnia 23 grudnia 2019 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 23 grudnia 2019 roku


o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok.

 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Przygodzice z dnia 20 grudnia 2019 roku

OGŁOSZENIE
 Wójta Gminy Przygodzice
 z dnia 20 grudnia 2019 roku

   o wynikach konkursu z zakresu finansowania rozwoju sportu w 2020 roku

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Przygodzice z dnia 18 kwietnia 2019 roku

OGŁOSZENIE
 Wójta Gminy Przygodzice
 z dnia 18 kwietnia 2019 roku

   o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 kwietnia 2019 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 4 kwietnia 2019 roku

   o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

   Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 28/RGm/2019 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 5 lutego 2019 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  pt. tytułem „ORGANIZATOR SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM W 2019 r." przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ).
 
Rodzaj zadania: Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2019 r.

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
1
Rada Gmina
Ludowe Zespoły Sportowe
Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2019 r.
6000
6000
 
Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 kwietnia 2019 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 4 kwietnia 2019 roku

   o wynikach konkursu za zakresu
kultury fizycznej i sportu na 2019 rok pod tytułem „Szkółka kolarska 2019"

   Wójt Gminy Przygodzice po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 28/RGm/2019 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 5 lutego 2019 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  pt. tytułem „Szkółka kolarska 2019 r." przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).
 
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
1
MLUKS „Szperek" Antonin
Szkółka kolarska 2019
5000,0
5000,0
 
SUMA
 
5000,0
5000,0
 
 
Informacje szczegółowe można uzyskać u  Inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu Gminy Przygodzice - Andrzeja Picheta, tel. 881-452-152, 62 737-41-29, e-mail: sport@przygodzice.pl
 
Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 5 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 5 marca 2019 r.
 
    o wynikach konkursu z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2019

   Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 28/RGm/2019 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 25 lutego 2019 r. informuje o wynikach otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  w zakresie organizacji działalności kulturalnej przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.).
 
Zadanie - Organizacja imprez kulturalnych, festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw oraz prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca.

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PROPONOWANA DOTACJA
1
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Organizacja warsztatów rękodzielnictwa dla mieszkańców Dębnicy i Czarnegolasu
3 450
1 450
2
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Organizacja warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przygodzice
1 280
700
3
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Organizacja Otwartego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Grand Prix „Złoty Mikrofonik"
2 280
1 000
4
STOWARZYSZENIE „AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI"
Pomaluj mój świat... przegląd twórczości połączony z warsztatami plastycznymi w Chynowej
4 300
2 000
5
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI DĘBNICA
„W Dolinie Baryczy tańcujemy" - festiwal tańca połączony z warsztatami tanecznymi
4 000
1 700
6
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI DĘBNICA
„Z FOLKLOREM NA TY" - festiwal sztuki ludowej połączony z warsztatami artystycznymi
3 500
1 500
7
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „ACTIVITA"
Architektura dawnej wsi polskiej w sztuce
5 000
2 000
8
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ GMINY PRZYGODZICE
Tańczymy i śpiewamy
5 000
2 000
9
STOWARZYSZENIE „QUATRO"
Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
4 700
0
10
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU EDUKACJI POWIATU OSTROWSKIEGO
XIII Przegląd Piosenko Chrześcijańskiej - „Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II"
3 000
1 100
11
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW SZKOŁY w WYSOCKU MAŁYM
„Znasz li ten kraj"
6 965
2 550
12
OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM
Roztańczone przedszkole
5 000
2 000
Suma:
 
 
48 475
18 000
 
Zgodnie z zapisem części I, pkt. 5 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w 2019 roku zapraszam do składania zaktualizowanego kosztorysu, harmonogramu oferty oraz oświadczenia z numerem konta do dnia 12 marca 2019 r.
 
Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie stanowić będzie podstawę do rezygnacji z podpisania umowy. Ponadto proszę, aby nie przekroczyć w zaktualizowanym kosztorysie  35 % kosztów osobowych zgodnie z wytycznymi konkursu.
 
Informacje szczegółowe na temat ww. dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Przygodzice u inspektora ds. obsługi Rady Gminy:
Donata Bartkowiak - pok. 14, tel. 062 592 77 22 w.119
Andrzej Pichet - pok. 4, tel. 062 592 77 22 w. 129
 
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 21 grudnia 2018 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 21 grudnia 2018 roku

o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu na 2019 rok.

    Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 5/Rgm/2018 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 5 lutego 2018 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu na rok 2019,  przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku , poz. 450 ).
 
Zadanie nr 1 - Organizacja czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice.

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
1
Wielkopolski Związek Kolarski
II Etap XXIX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego
 
3000
  1500
2
UKS SOKÓŁ
Turniej 4-Boisk
1000
800
 
 
3
UKS SOKÓŁ
Gminne Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych w piłkę nożną
1190
900
4
UKS SOKÓŁ
Bieg Twardziela
1500
1100
5
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas I Hetmanów "ZŁOTNICA"
Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy oraz zajęć z zespołowych gier sportowych oraz tenisa stołowego i badmintona
4800
3750
 
6
 
Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W Siodle"
„Jeśli nie chcesz garbić się-na pływanie zapisz się"
8393
0
 
 
 
 
7
 
Stowarzyszenie "Aktywni dla Przyszłości"
 
Dbam o zdrowie- zajęcia sportowe z uwzględnieniem problemu nadwagi
 
4990
 
3750
8
UKS Jankovia
„Jestem więc pływam"
4998
3400
 
 
9
 
Fundacja Wspierania Talentów „Akademia Krecika"
 
Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji wspierania Talentów Akademii Krecika na terenie Gminy Przygodzice
 
5000
 
3000
 
 
10
 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Dębnica
 
Akademia Sportowa
 
5000
 
2900
 
11
 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Dębnica
 
Nauka pływania dla młodzieży szkolnej
 
5000
 
2900
12
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Społeczności wiejskiej Gminy Przygodzice
 
Dyscypliny lekkoatletyczne w Jankowie Przygodzkim 2019
 
 
  5000
 
3000
 
SUMA
 
48871
27 000

Zadanie nr 2 -  Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w różnych dziedzinach sportu.

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
1
 
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas I Hetmanów "ZŁOTNICA"
 
Ruch to zdrowie
 
4800
 
3900
 
 
2
 
 
LKS Czarnylas
 
 
Upowszechnianie piłki koszykowej i siatkowej
 
 
1000
 
 
1000
 
3
 
GLKS Barycz Janków Przygodzki
 
Zdrowy Aktywny Senior 60+
 
4800
 
3800
 
 
4
 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Społeczności wiejskiej Gminy Przygodzice
 
IV Bieg Doliny Baryczy, czyli Dyszka Pięciu Stawów
 
5000
 
3900
 
 
5
 
Stowarzyszenie "Aktywni dla Przyszłości"
 
Sport to sposób na zdrowe życie. Zajęcia w Chynowej.
 
4910
 
3900
 
 
6
 
Rada Gminna LZS
Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej społeczeństwa( w tym seniorów) z terenu Gminy Przygodzice
 
3320
 
2800
 
 
7
 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Dębnica
 
Zajęcia ruchowe dla dorosłych
 
5000
 
3900
 
 
 
 
8
 
 
GLKS Barycz Janków Przygodzki
 
„Z piaskownicy po medale" Szkolenie oraz udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w siatkówce plażowej kobiet.
 
 
4900
 
 
3800
 
SUMA
 
33 640
27000
 
Zadanie nr 3 -  Przeprowadzenie zawodów dla SP i Gimnazjum z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS  Gminy Przygodzice  na 2019 rok.

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
 
1
 
 
 
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas I Hetmanów "ZŁOTNICA"
 
Przeprowadzenie zawodów dla SP i Gimnazjum z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS  Gminy Przygodzice  na 2019 rok.
 
 
 
 
10000
 
 
 
 
   10000
 
SUMA
 
10000
10000
 
Zadanie nr 4 -  Projekt „Akademia Piłkarska Orlik" dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2009 i młodszych z  przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
 
Projekt „Akademia Piłkarska Orlik" dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2009 i młodszych z  przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach
 
 
 
11 000
 
 
 
11 000
 
SUMA
 
11 000
11 000
 
Zadanie nr 5 -  Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
1
 
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
 
Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice
 
 
4000
 
 
  4000
 
SUMA
 
4000
4000
 
Zadanie nr 6 -  Projekt „Mała koszykówka dla dzieci SP z terenu Gminy Przygodzice z klas 1-3 - realizacja Hala Sportowa przy SP w Przygodzicach

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
1
 
TS Ostrovia
 
Mała Ostrovia
 
12 000
 
 12 000
 
SUMA
 
 12 000
12 000
 
 
Zadanie nr 7 -  Projekt „koszykarzem być - zajęcia dla młodzieży z klas 4-8 - realizacja sala sportowa przy SP w Chynowej
 
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
1
 
UKS Chynowa
 
Koszykarzem być
 
10 000
 
 10 000
 
SUMA
 
10 000
10 000
 
Zadanie nr 8 -  Projekt „Siatkówka z uśmiechem - zajęcia dla młodzieży z klas 4-8 - realizacja sala sportowa przy SP w Jankowie Przygodzkim

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
1
 
 
GLKS Barycz Janków Przygodzki
 
Projekt „Siatkówka z uśmiechem - zajęcia dla młodzieży z klas 4-8 - realizacja sala sportowa przy SP w Jankowie Przygodzkim
 
 
10 000
 
 
  10 000
 
SUMA
 
10 000
10 000
 
 
Zgodnie z zapisem pkt. 5 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku zapraszam do składania zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oferty do dnia 29 grudnia 2018 r.  na
 
Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie  stanowić będzie podstawę do rezygnacji z podpisania umowy. Ponadto proszę o uzupełnienie dokumentacji wymaganych w konkursie, a także nieprzekraczanie 60 % kosztów osobowych zgodnie z wytycznymi konkursu.
 
Informacji szczegółowych na temat ww. dokumentów można uzyskać u  Inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu Gminy Przygodzice - Andrzeja Picheta, tel. 881-452-152, 62 737-41-29, e-mail: sport@przygodzice.pl
 
Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 21 grudnia 2018 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 21 grudnia 2018 roku

o wynikach konkursu z zakresu finansowania rozwoju sportu w 2019 roku

    Wójt Gminy Przygodzice po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 5/Rgm/2018 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 5 lutego 2018 r. informuje o wynikach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie finansowania rozwoju sportu na rok 2019 przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r., poz. 1263) oraz uchwałą nr XI/85/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011, Nr 325, poz. 5427).
 
Zadanie nr 1 - Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach    szczebla centralnego, klasy okręgowej i niższych

L.P
NAZWA OFERENTA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
1
 
GLKS „BARYCZ" JANKÓW PRZYGODZKI
 
 
35 000
 
35 000
 
 
2
 
LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZARNYLAS"
 
35 000
 
35 000
 
 
3
LUDOWY KLUB SPORTOWY "CHYNOWA"
 
20 000
 
20 000
4
LUDOWY KLUB SPORTOWY "DĄB DĘBNICA"
 
20 000
 
20 000
 
SUMA
110 000
110 000
 
Zadanie nr 2 -  Upowszechnianie kolarstwa  poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach

L.P
NAZWA OFERTENTA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
1
 
MLUKS ‘SZPEREK „ ANTONIN
 
26 000
 
26 000
 
SUMA
26 000
26 000

 
Zadanie nr 3 -  Upowszechnienie siatkówki poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego kobiet

L.P
NAZWA OFERENTA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
1
 
GLKS „BARYCZ" JANKÓW PRZYGODZKI
 
30 000
 
30 000
 
SUMA
30 000
 30 000
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z zapisem pkt. 8 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice w 2019 roku zapraszam do składania zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oferty do dnia 29 grudnia 2018 r. Zgodnie z ogłoszeniem wartość dofinasowania zadania ze strony Gminy Przygodzice nie może przekroczyć 90 % wartości zadania.
 
Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie  stanowić będzie podstawę do rezygnacji z podpisania umowy.
 
Informacji szczegółowych na temat ww. dokumentów można uzyskać u  Inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu Gminy Przygodzice - Andrzeja Picheta, tel. 881-452-152, 62 737-41-29, e-mail: sport@przygodzice.pl
 
Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
o wynikach konkursu z zakresu finansowania rozwoju sportu w 2018 roku

Wójt Gminy Przygodzice po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 5/Rgm/2018 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 5 lutego 2018 r. informuje o wynikach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie finansowania rozwoju sportu na rok 2018 przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018r., poz. 1263) oraz uchwałą nr XI/85/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011, Nr 325, poz. 5427)  
Zadanie nr 1 - Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach    szczebla centralnego, klasy okręgowej i niższych w okresie od 01.09.2018-22.12.2018

L.P NAZWA OFERENTA KWOTA WNIOSKOWANA PRZYZNANA DOTACJA
  1   LKS Dąb Dębnica     10 000   10 000  
  SUMA 10 000 10 000

Informacji szczegółowych na temat ww. dokumentów można uzyskać u  Inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu Gminy Przygodzice - Andrzeja Picheta, tel. 881-452-152, 62 737-41-29, e-mail: sport@przygodzice.pl     Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2018 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 29 marca 2018 roku

   o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 12/RGm/2018 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 5 lutego 2018 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  pt. tytułem „ORGANIZATOR SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM W 2018 r." przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ).  Rodzaj zadania: Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2018 r.

L.P NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA KWOTA WNIOSKOWANA PRZYZNANA DOTACJA
  

   1
Rada Gmina Ludowe Zespoły Sportowe Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2018 r. 6000 6000
 
 
Wójt Gminy Przygodzice
Krzysztof Rasiak

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Przygodzice

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 26 lutego 2018 r.
 
o wynikach konkursu z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2018

Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 12/RGm/2018 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 5 lutego 2018 r. informuje o wynikach otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  w zakresie organizacji działalności kulturalnej przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.).
 
Zadanie - Organizacja imprez kulturalnych, festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw oraz prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca.

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
1
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Organizacja warsztatów makrofotografii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przygodzice
1 810
1 000
2
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Organizacja Otwartego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Grand Prix „Złoty Mikrofonik"
2 280
1 500
3
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Organizacja warsztatów rękodzielnictwa dla mieszkańców Dębnicy i Czarnegolasu
3 450
1 500
4
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI DĘBNICA
Majowy teatr na łące - festiwal teatralny połączony z warsztatami
4 000
2 100
5
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU EDUKACJI POWIATU OSTROWSKIEGO
XII Przegląd Piosenko Chrześcijańskiej - „Młodzi Błogosławionemu Janowi Pawłowi Wielkiemu"
3 000
1 400
6
STOWARZYSZENIE „AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI"
Niezapomniany Rok - przegląd twórczości związanej z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości
5 500
2 100
7
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „ACTIVITA"
Niepodległa w twórczości mieszkańców
5 000
1 700
8
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ GMINY PRZYGODZICE
Tańczymy, śpiewamy i recytujemy dla Niepodległej
5 000
1 800
9
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW SZKOŁY w WYSOCKU MAŁYM
„A to Polska właśnie"
4 675
2 000
10
AGROTURYSTYCZNE STOWARZYSZENIE ZIEMI OSTROWSKO - OSTRZEWSZOWSKIEJ „w Siodle"
Wieczornica patriotyczna dla Niepodległej
3 092
1 400
11
OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM
Przedszkolowo narodowo
3 500
1 500
RAZEM
41 307
18 000
 
Zgodnie z zapisem części I, pkt. 5 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w 2018 roku zapraszam do składania zaktualizowanego kosztorysu, harmonogramu oferty oraz oświadczenia z numerem konta do dnia 5 marca 2018 r.
 
Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie stanowić będzie podstawę do rezygnacji z podpisania umowy. Ponadto proszę, aby nie przekroczyć w zaktualizowanym kosztorysie  35 % kosztów osobowych zgodnie z wytycznymi konkursu.
 
Informacje szczegółowe na temat ww. dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Przygodzice u inspektora ds. obsługi Rady Gminy:
Donata Bartkowiak- pok. 14, tel. 062 592 77 22 w.119
Andrzej Pichet - pok. 4, tel. 062 592 77 22 w. 129

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 9 maja 2017 o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 9 maja 2017 r.

o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
 z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017


Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 19/RGm/2017 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 17 lutego 2017 r. informuje o wynikach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.).
 
Zadanie - „Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień"
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRRZYZANA DOTACJA
1
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Warsztaty taneczne Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice"
12 500
4 500
2
TOWARZYSTWO „NASZE SZWEDEROWO"
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
34 644
8 500
3
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI CZARNYLAS I HETMANÓW „ZŁOTNICA"
Rekreacja, wypoczynek i turystyka nad polskim morzem
15 788,20
5 500
4
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW SZKOŁY w WYSOCKU MAŁYM
„Śladami Kopernika"
4 744
3 000
5
AGROTURYSTYCZNE STOWARZYSZENIE ZIEMI OSTROWSKO - OSTRZESZOWSKIEJ „W SIODLE"
„Wakacyjna przygoda od ziarenka do bochenka z pszczółką"
4 150
2 500
6
STOWARZYSZENIE ROZWÓJU WSI DLA WYSOCKA MAŁEGO I SMARDOWA
„wesoło i zdrowo, bo na sportowo"
9 505,50
4 500
7
MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SZPEREK  ANTONIN"
Rajd rowerowy przez Góry Sowie
4 620
3 000
8
STOWARZYSZENIE „AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI"
„Półkolonie w Chynowej"
15 040
5 000
9
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „ACTIVITA"
Wakacje 2017 r.
6 000
2 500
10
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ GMINY PRZYGODZICE
Półkolonie letnie - Janków 2017r
10 000
4 000
11
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JANKOVIA"
„SPORT @LTERNATYWĄ DLA UZALEŻNIEŃ"
32 400
0
12
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI DĘBNICA
„7-dniowy obóz nad Jeziorem Dominickim"
11 000
4 500
13
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI DĘBNICA
„Półkolonie dla dzieci i młodzieży wiejskiej z terenu Gminy Przygodzice"
4 321,30
2 500
 
Suma:
164 713
50 000
 
 
Zgodnie z zapisem części I, pkt. 5 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w 2017 roku zapraszam do składania zaktualizowanego kosztorysu, harmonogramu oferty oraz oświadczenia z numerem konta na jakie ma być przekazana dotacja do dnia 31 maja 2017 r.
 
Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie stanowić będzie podstawę do rezygnacji z podpisania umowy. Ponadto proszę, aby nie przekroczyć w zaktualizowanym kosztorysie  35 % kosztów osobowych zgodnie z wytycznymi konkursu.
 
Informacje szczegółowe na temat ww. dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Przygodzice u inspektora ds. obsługi Rady Gminy:
Donata Bartkowiak- pok. 14, tel. 062 592 77 22 w.119
Andrzej Pichet - pok. 4, tel. 062 592 77 22 w. 129

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 28 marca 2017 roku o wynikach konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 28 marca 2017 roku

o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 19/RGm/2017 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 17 lutego 2017 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  pt. tytułem „ORGANIZATOR SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM W 2017 r." przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ).
 
Rodzaj zadania: Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2017 r.

L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
1
Rada Gmina
Ludowe Zespoły Sportowe
Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2017 r.
6000
6000
 

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 27 marca 2017 roku o wynikach konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2017 rok pod tytułem „Szkółka kolarska 2017”

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 28 marca 2017 roku

o wynikach konkursu za zakresu
kultury fizycznej i sportu na 2017 rok pod tytułem „Szkółka kolarska 2017"

Wójt Gminy Przygodzice po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 19/RGm/2017 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 17 lutego 2017 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  pt. tytułem „Szkółka kolarska 2017 r." przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ).
 
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
1
MLUKS „Szperek" Antonin
Szkółka kolarska 2017
5000,0
5000,0
 
SUMA
 
5000,0
5000,0
 
 
Informacje szczegółowe można uzyskać u  Inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu Gminy Przygodzice - Andrzeja Picheta, tel. 881-452-152, 62 737-41-29, e-mail: sport@przygodzice.pl
 
Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 27 lutego 2017 roku o wynikach konkursu z zakresu organizacji działalności kulturalnej w 2017 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 27 lutego 2017 r.
 
o wynikach konkursu z zakresu organizacji działalności kulturalnej w roku 2017

    Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 19/RGm/2017 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 17 lutego 2017 r. informuje o wynikach otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  w zakresie organizacji działalności kulturalnej przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.).
 
   Zadanie - Organizacja imprez kulturalnych, festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów i wystaw oraz prezentacja dorobku artystów działających na terenie gminy w zakresie muzyki, śpiewu i tańca.
 
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
1
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Organizacja warsztatów rękodzielnictwa dla mieszkańców Dębnicy i Czarnegolasu
5 450
2 200
2
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Organizacja Otwartego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Grand Prix „Złoty Mikrofonik"
2 280
1 600
3
RADA GMINNA ZRZESZENIA LZS
Organizacja warsztatów makrofotografii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przygodzice
930
900
4
STOWARZYSZENIE „AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI"
Mam talent, mam pasję - przegląd twórczości połączony z warsztatami muzycznymi w Chynowej.
4 950
2 100
5
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW SZKOŁY w WYSOCKU MAŁYM
„Bo do tanga trzeba dwojga"
5 785
2 100
6
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU EDUKACJI POWIATU OSTROWSKIEGO
XI Przegląd Piosenko Chrześcijańskiej - „Młodzi Błogosławionemu Janowi Pawłowi Wielkiemu"
3 000
1 300
7
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ GMINY PRZYGODZICE
Warsztaty taneczne Janków Przygodzki 2017r
5 000
2 100
8
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY „ACTIVITA"
Warsztaty plastyczno - techniczne Topola Osiedle 2017 r.
5 000
2 100
9
STOWARZYSZENIE „ROZWÓJ I EDUKACJA" SOŁECTWA JANKÓW PRZYGODZKI
Przedszkolowo na ludowo
4 357,50
1 800
10
STOWARZYSZENIE „ROZWÓJ I EDUKACJA" SOŁECTWA JANKÓW PRZYGODZKI
Na ludowo z humorem
4 100
1 800
Suma:
40 852,50
18 000
 
   Zgodnie z zapisem części I, pkt. 5 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu organizacji działalności kulturalnej w 2017 roku zapraszam do składania zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oferty do dnia 6 marca 2017 r.

   Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie stanowić będzie podstawę do rezygnacji z podpisania umowy. Ponadto proszę, aby nie przekroczyć w zaktualizowanym kosztorysie  35 % kosztów osobowych zgodnie z wytycznymi konkursu.
 
   Informacje szczegółowe na temat ww. dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy Przygodzice u inspektora ds. obsługi Rady Gminy:

Donata Bartkowiak- pok. 14, tel. 062 592 77 22 w.119
Andrzej Pichet - pok. 4, tel. 062 592 77 22 w. 129
 
Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 19 grudnia 2016 roku o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu na 2016 rok

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 19 grudnia 2016 roku

o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu na 2016 rok.

Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 19/GOS/2016 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 marca 2016 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu na rok 2017,  przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku , poz. 239 ).
 
Zadanie nr 1 - Organizacja czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe dla młodzieży szkolnej ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice.
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
1
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Społeczności wiejskiej Gminy Przygodzice
Dyscypliny lekkoatletyczne w Jankowie Przygodzkim
 
5000
2300
2
UKS SOKÓŁ
Turniej 4-Boisk
775
600
 
 
3
UKS SOKÓŁ
Gminne Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych w piłkę nożna
1190
1000
4
UKS SOKÓŁ
Bieg Twardziela
1400
900
5
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas I Hetmanów "ZŁOTNICA"
Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy oraz zajęć z zespołowych gier sportowych oraz tenisa stołowego i badmintona
4400
3000
 
6
 
LKS Czarnylas
Upowszechnianie piłki koszykowej i siatkowej
1500
1000
 
 
 
 
7
 
Stowarzyszenie "Aktywni dla Przyszłości"
 
Trzymam się prosto - zajęcia sportowe z uwzględnieniem problemu wad postawy w Chynowej
 
4950
 
2300
8
WZK Kalisz
II Etap XXVII Wyścigu Kolarskiego
3000
700
 
 
9
 
UKS SOKÓŁ
 
Nauka gry w tenisa ziemnego
 
4895
 
2300
 
 
10
 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Dębnica
 
Zajęcia lekkoatletyczne dla młodzieży szkolnej
 
5000
 
2300
 
11
 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Dębnica
 
Nauka pływania dla młodzieży szkolnej
 
4982,40
 
2300
12
 
UKS Jankowia
 
Jestem, więc pływam
 
4998
 
2300
 
SUMA
 
42090,4
21 000
 
Zadanie nr 2 -  Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w różnych dziedzinach sportu.
 
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
1
 
UKS Sokół
Mistrzostwa Gminy Przygodzice z zakresu pierwszej pomocy
 
1880
 
1500
 
 
2
 
UKS Sokół
 
Mistrzostwa Gminy w tenisie ziemnym
 
 
 
650
 
600
 
 
 
3
 
Stowarzyszenie "Rozwój i edukacja" Sołectwa Janków Przygodzki
 
 
Zajęcia z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych
 
 
4803
 
 
4000
 
 
4
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Społeczności wiejskiej Gminy Przygodzice
 
II Bieg Doliny Baryczy, czyli Dyszka Pięciu Stawów
 
5000
 
3800
 
 
5
 
Stowarzyszenie "Aktywni dla Przyszłości"
 
Sport dla małych i dużych - zajęcia w Chynowej
 
5000
 
4100
 
 
6
 
Rada Gminna LZS
Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa( w tym seniorów) z terenu Gminy Przygodzice
 
3240
 
3000
 
 
7
 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Dębnica
 
Gimnastyka łączy pokolenia
 
5000
 
4000
 
SUMA
 
25 393
21000
 
Zadanie nr 3 -  Przeprowadzenie zawodów dla SP i Gimnazjum z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS  Gminy Przygodzice  na 2017 rok.
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
 
1
 
 
 
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czarnylas I Hetmanów "ZŁOTNICA"
 
Przeprowadzenie zawodów dla SP i Gimnazjum z terenu Gminy Przygodzice zgodnie z harmonogramem SZS  Gminy Przygodzice  na 2017 rok.
 
 
 
 
9000
 
 
 
 
        9000
 
SUMA
 
9000
9000
 
Zadanie nr 4 -  Projekt „Akademia Piłkarska Orlik" dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2007 i młodszych z  przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
 
Projekt „Akademia Piłkarska Orlik" dla dzieci z terenu Gminy Przygodzice roczników 2007 i młodszych z  przeprowadzeniem zajęć i rozgrywek z wykorzystaniem Boiska Sportowego Orlik w Przygodzicach
 
 
 
10000
 
 
 
10000
 
SUMA
 
10000
10000
 
Zadanie nr 5 -  Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice
L.P
NAZWA OFERENTA
NAZWA ZADANIA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
 
1
 
Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
 
Wsparcie rozwoju sportu poprzez LZS z terenu Gminy Przygodzice
 
 
3000
 
 
        3000
 
SUMA
 
3000
3000
 
Zgodnie z zapisem pkt. 5 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku zapraszam do składania zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oferty do dnia 30 grudnia  2016 r.  na NOWYCH DRUKACH
 
Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie  stanowić będzie podstawę do rezygnacji z podpisania umowy. Ponadto proszę o uzupełnienie dokumentacji wymaganych w konkursie, a także nieprzekraczanie 50 % kosztów osobowych zgodnie z wytycznymi konkursu.
 
Informacji szczegółowych na temat ww. dokumentów można uzyskać u  Inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu Gminy Przygodzice - Andrzeja Picheta, tel. 881-452-152, 62 737-41-29, e-mail: sport@przygodzice.pl

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 16 grudnia 2016 roku o wynikach konkursu z zakresu finansowania rozwoju sportu w 2017 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 16 grudnia 2016 roku

o wynikach konkursu z zakresu finansowania rozwoju sportu w 2017 roku

Wójt Gminy Przygodzice po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 19/GOS/2016 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 marca 2016 r. informuje o wynikach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie finansowania rozwoju sportu na rok 2017 przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r., poz. 176) oraz uchwałą nr XI/85/2011 Rady Gminy Przygodzice z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011, Nr 325, poz. 5427)
 
Zadanie nr 1 - Upowszechnianie piłki nożnej poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach    szczebla centralnego, klasy okręgowej i niższych
L.P
NAZWA OFERENTA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
1
 
GLKS „BARYCZ" JANKÓW PRZYGODZKI
 
 
35 200
 
33 000
 
 
2
 
LUDOWY KLUB SPORTOWY "CZARNYLAS"
 
29 000
 
27 000
 
 
 
LUDOWY KLUB SPORTOWY "CHYNOWA"
 
27 000
 
27 000
 
SUMA
91 200
87 000
 
Zadanie nr 2 -  Upowszechnianie kolarstwa  poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach
L.P
NAZWA OFERTENTA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
1
 
MLUKS ‘SZPEREK „ ANTONIN
 
26 000
 
26 000
 
SUMA
26 000
26 000
 
 
Zadanie nr 3 -  Upowszechnienie siatkówki poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego kobiet
L.P
NAZWA OFERTENTA
KWOTA WNIOSKOWANA
PRZYZNANA DOTACJA
 
1
 
GLKS „BARYCZ" JANKÓW PRZYGODZKI
 
30 000
 
30 000
 
SUMA
30 000
 30 000
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z zapisem pkt. 8 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Przygodzice w 2014 roku zapraszam do składania zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oferty do dnia 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z ogłoszeniem wartość dofinasowania zadania ze strony Gminy Przygodzice nie może przekroczyć 90 % wartości zadania.
 
Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie  stanowić będzie podstawę do rezygnacji z podpisania umowy.
 
Informacji szczegółowych na temat ww. dokumentów można uzyskać u  Inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu Gminy Przygodzice - Andrzeja Picheta, tel. 881-452-152, 62 737-41-29, e-mail: sport@przygodzice.pl

Wójt Gminy Przygodzice
/-/ Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 6 kwietnia 2016 roku o wynikach konkursu
z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2016 roku pod tytułem "Szkółka kolarska 2016"

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Przygodzice

z dnia 6 kwietnia 2016 roku

o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu na 2016 rok pod tytułem „Szkółka kolarska 2016”

     Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 19/GOS/2016 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 marca 2016 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu na rok 2016 pt. Szkółka kolarska 2016,  przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku , poz. 239 ).

L.P

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

KWOTA WNIOSKOWANA

PRZYZNANA DOTACJA

1

MLUKS „Szperek” Antonin

Szkółka kolarska 2016

5000,0

5000,0

 

SUMA

 

5000,0

5000,0Informacje szczegółowe można uzyskać u  Inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu Gminy Przygodzice – Andrzeja Picheta, tel. 881-452-152, 62 737-41-29, e-mail: sport@przygodzice.pl

Wójt Gminy Przygodzice

/-/ Krzysztof Rasiak

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2016 roku o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 29 marca 2016 roku
o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 19/GOS/2016 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 marca 2016 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  pt. tytułem „ORGANIZATOR SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM W 2016 r.” przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ).

Rodzaj zadania: Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
na terenie Gminy Przygodzice w 2016 r.


 

Nazwa zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oś. Tysiąclecia 4
61-255 Poznań

Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim na terenie Gminy Przygodzice w 2016 r.

6000

6000

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 11 MARCA 2016 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W ROKU 2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 11 MARCA 2016 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W ROKU 2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 23 LUTEGO 2016 ROKU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 23 LUTEGO 2016 ROKU O WYNIKACH KONKURSU PT. ORGANIZATOR SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM W 2016 R.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2016 ROK

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2016 ROK

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W 2016 ROKU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W 2016 ROKU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 10 CZERWCA 2015 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2015 ROK POD TYTUŁEM "SZKÓŁKA KOLARSKA 2015"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 10 CZERWCA 2015 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2015 ROK POD TYTUŁEM "SZKÓŁKA KOLARSKA 2015"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2015 ROK

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2015 ROK

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W 2015 ROKU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W 2015 ROKU

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 28 czerwca 2013r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2013 ROKU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z  DNIA 24 STYCZNIA 2013 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2013 ROKU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z  DNIA 24 STYCZNIA 2013 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W 2013 ROKU

OGŁOSZENIE WÓJTA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYGODZICE Z DNIA 27 LUTEGO 2012 ROKU O WYNIKACH KONKURSU Z ZAKRESU FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU W 2012 ROKU

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice z dnia 6 kwietnia 2016 roku
o wynikach konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2016 roku pod tytułem "Szkółka kolarska 2016"

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Przygodzice

z dnia 6 kwietnia 2016 roku

o wynikach konkursu za zakresu kultury fizycznej i sportu na 2016 rok pod tytułem „Szkółka kolarska 2016”

     Wójt Gminy Przygodzice  po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 19/GOS/2016 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 4 marca 2016 r. informuje o wynikach  otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadania publicznego  w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu na rok 2016 pt. Szkółka kolarska 2016,  przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku , poz. 239 ).

L.P

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

KWOTA WNIOSKOWANA

PRZYZNANA DOTACJA

1

MLUKS „Szperek” Antonin

Szkółka kolarska 2016

5000,0

5000,0

 

SUMA

 

5000,0

5000,0Informacje szczegółowe można uzyskać u  Inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu Gminy Przygodzice – Andrzeja Picheta, tel. 881-452-152, 62 737-41-29, e-mail: sport@przygodzice.pl

Wójt Gminy Przygodzice

/-/ Krzysztof Rasiak