Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Wójta Gminy Przygodzice Nr 77/RGm/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Wójta Gminy Przygodzice Nr 63/RGm/2016 z dnia 2 września 2016 r.

Przygodzice 26 września 2016 r.
   
Sprawozdanie  

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Wójta Gminy Przygodzice Nr 63/RGm/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.  

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji: art. 5 ust. 2 pkt 3 i art. 5a ust. 1 ustawy oz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami)  oraz Uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Czas trwania konsultacji: od dnia 5 września 2016 r. do 16 września 2016 r.  

Forma przeprowadzenia konsultacji: Opinie i uwagi złożone w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice lub elektronicznej na adres e-mail rg@przygodzice.pl  

Sposób przeprowadzenia konsultacji: opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przygodzice informacji o konsultacjach oraz projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok  

Wyniki konsultacji: - organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zmianami) nie zgłosiły uwag do projektu programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przygodzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011