Szkolenia

Szkolenie - Organizacje pozarządowe RGm.0523.3.2019

Organizacje pozarządowe

Szanowni Państwo,

   w związku ze zmianą Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zachodzi konieczność przekazania Panstwu informacji i wskazówek jak należy wypełniać ww. druki.

Pozdostała treść informacji w linku