Kierownicy jednostek pomocniczych

Oświadczenia majatkowe Kierowników jednostek pomocniczych za 2014 rok

Oświadczenia majatkowe Kierowników jednostek pomocniczych

za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w postaci dokumentów pdf.