Kierownicy jednostek pomocniczych

Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek pomocniczych za 2015 rok

Oświadczenia majatkowe Kierowników jednostek pomocniczych

za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe prezentujemy w postaci dokumentów pdf.