Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy

 
Dane teleadresowe

               Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim,              
ul. Chłapowskiego 45
63-400  Ostrów Wlkp.

telefon
(062) 738-81-00
fax.
(022) 738-82-50

               Izba Skarbowa w Poznaniu,              
Pl. Cyryla Ratajskiego 5 skr. poczt.539
60-967  Poznań 9

telefon
(061) 858-61-00
(061) 858-62-00
fax.
(061) 852-22-24
strona www.