Oświadczenie

Oświadczenie

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach oświadcza, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przygodzice bezprawnie zamieścił materiały:

1) Część VI SIWZ Dokumentacja projektowa.pdf

stanowiące część wpisu Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach - Przetarg nieograniczony GOK.271.1.2020 - Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego "Glinianka" w zakresie w jakim obejmują one grafiki umieszczone na stronach: 13,14, 15, 16, 17, 18.
w zakresie ilustracji, do których autorskie prawa majątkowe przysługują "MENTOR" Agencja Reklamy i Dydaktyki, Elżbieta Majchrzak i Paweł Majchrzak Spółka Jawna z siedzibą w Przyrowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach oświadcza, iż nigdy nie posiadał żadnych uprawnień oraz upoważnień do posługiwania się powyższymi materiałami.

Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach zobowiązuje się do nienaruszania w przyszłości praw przysługujących "MENTOR" Agencja Reklamy i Dydaktyki, Elżbieta Majchrzak i Paweł Majchrzak Spółka Jawna z siedzibą w Przyrowie.

Zamieszczenie powyższych materiałów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przygodzice stanowi działanie bezprawne, za co przepraszamy.