Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku
o szacunkowej wartości powyżej 30.000 €
 Plan postępowań - Gminny Ośrodek Kultury plik do pobrania
 Plan postępowań - Gminna Przygodzice plik do pobrania
 Wstępne ogłoszenie informacyjne - odbiór odpadów plik do pobrania
 Plan postępowań - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół plik do pobrania
 Zmiana do Planu postępowań (1) - Gmina Przygodzice plik do pobrania
Zmiana do Planu postępowań (2) - Gmina Przygodzice plik do pobrania

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
o szacunkowej wartości powyżej 30.000 €

 Plan postępowań - Gmina Przygodzice
plik do pobrania
 Plan postępowań - GZEAS
plik do pobrania
 Zmiana do planu postępowań - Gmina Przygodzice 1
plik do pobrania
 Wstępne ogłoszenie informacyjne - odbiór i zagospodarowanie odpadów
plik do pobrania
 Wstępne ogłoszenie informacyjne OZE - Solary
plik do pobrania
 Zmiana do planu postępowań - Gmina Przygodzice 2 plik do pobrania
 Zmiana do planu postępowań - Gmina Przygodzice 3 plik do pobrania

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku
o szacunkowej wartości powyżej 30.000 €

Plan postępowań - Gmina Przygodzice
plik do pobrania
Wstępne ogłoszenie informacyjne UE
plik do pobrania
Plan postępowań - GZEAS
plik do pobrania
Zmiana planu postępowań_1 - Gmina Przygodzice
plik do pobrania
Wstępne ogłoszenie informacyjne -OZE
plik do pobrania
Zmiana planu postępowań_2 - Gmina Przygodzice
plik do pobrania
Zmiana planu postępowań_3 - Gmina Przygodzice
plik do pobrania

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
o szacunkowej wartości powyżej 30.000 €

Plan postępowań - Gmina Przygodzice

plik do pobrania
Plan postępowań - GZEAS

plik do pobrania
Plan postępowań - wstępne ogłoszenie informacyjne
- usługi związane z odpadami
plik do pobrania
Zmiana - Plan postępowań - Gmina Przygodzice
plik do pobrania
Zmiana 2 - Plan postępowań - Gmina Przygodzice
plik do pobrania
Zmiana 3 - Plan postępowań - Gmina Przygodzice
plik do pobrania