Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe Rg.271.13.2020.ZP

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadnia pn. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Wysocku Małym
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Odpowiedzi na pytania
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe Rg.271.31.2019.ZP

Przebudowa remizy strażackiej w Bogufałowie
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe Rg.271.68.2018.ZP

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice

 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzielniu zamówienia
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe Rg.271.67.2018.ZP

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z utworzeniem infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej w miejscowości Ludwików
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wynikach postępowania
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe Rg.271.65.2018.ZP

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Antoninie
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wynikach postępowania
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe Rg.271.64.2018.ZP

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka "Lido" w Antoninie

 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wynikach postępowania
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe Rg.271.36.2018.ZP

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice

 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Modyfikacja treści zapytania ofertowego
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plik do pobrania
 Modyfikacja treści zapytania ofertowego
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Informacje o rozstrzygnięciu
plik do pobrania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe Rg.271.10.2018.ZP


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa i termomodernizacja szkoły w Przygodziczkach

 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Pytanie i odpowiedź
plik do pobrania
 Informacja o wyborze oferty
plik do pobrania
 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe Rg.271.2.2018.ZP


Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.
Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Pytanie i odpowiedź
plik do pobrania
 Formularze edytowalne
plik do pobrania
 Informacja z otwarca ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe RG.271.21.2017.PA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy, termomodernizacja obiektu

 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Zbiorcze zestawienie ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe RG.271.18.2017.PA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 52

 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia
plik do pobrania
 Zbiorcze zestawienie ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe RG.271.17.2017.PA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Zapytanie ofertowe RG.271.10.2017.PA

Przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Leśna
 Ogłoszenie o zamówieniu
plik do pobrania
 Załączniki do zapytania
plik do pobrania
 Informacja z otwarcia ofert
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia plik do pobrania

Zapytanie ofertowe Rg.271.9.2017.PA

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin - Przygodziczki (Klady)
Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
Formularz ofertowy, wykaz usług
plik do pobrania
plik do pobrania
Ogólne warunki umowy
plik do pobrania
Program funkcjonalno - użytkowy
plik do pobrania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Rg.271.4.2017.PA Zapytania ofertowe

Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa - Bogufałów (Zanorcie) do granicy gminy
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Formularz ofertowy
plik do pobrania
 Ogólne warunki umowy
plik do pobrania
 Program Funkcjonalno - użytkowy
plik do pobrania
 Zawiadomienie o wyborze oferty
plik do pobrania
 Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
plik do pobrania

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Przygodzice

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Przygodzice
 Zapytanie ofertowe
plik do pobrania
 Formularz ofertowy
plik do pobrania
 Wzór umowy
plik do pobrania
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
plik do pobrania
 Modyfikacja treści zapytania ofertowego
plik do pobrania
 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
 plik do pobrania