Rok 2005

Lista wiadomości
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sieci gazowej średniego ciśnienia Czarnylas, Ludwików, Antonin
w sprawie celowości realizacji zadania pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( droga gminna ) we wsi Przygodzice ul. Baryczna”.
w sprawie celowości realizacji zadania pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( droga gminna ) we wsi Janków Przygodzki ul. Witosa”.
w sprawie celowości realizacji zadania pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( droga gminna ) we wsi Hetmanów”.
w sprawie celowości realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga gminna) we wsi Chynowa”.
w sprawie celowości realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga gminna)we wsi Topola Wielka” .