Rok 2006

Lista wiadomości
w sprawie celowości realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zębcowska we wsi Janków Przygodzki”