Rok 2008

Lista wiadomości
w sprawie likwidacji Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
w sprawie celowości realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa (Lipie)”