Biuro Rady

Biuro rady

Biuro Rady
czynne jest w godzinach pracy Urządu Gminy Przygodzice
w poniedziałki od godz. od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00
siedziba Pl. Powstańców Wlkp. 2,   63-421 Przygodzice
I piętro, pokój nr 14
telefon

(62) 592-77-22  wew.119
(62) 737 41 19

Tryb działania Biura Rady określa Regulamin Organizacyjny Urzedu Gminy Przygodzice