Komisje Rady

Komisje Rady

Komisje Rady

Tryb pracy Komisji Rady określa statut Gminy Przygodzice (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Nr 16 poz. 290 z dnia 10 luty 2003 roku)