Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady
nazwisko i imię

Wojtasiak Janina

godziny dyżuru

w każdy piątęk w godz. od 9:00 do 11:0
miejsce dyżuru

Urząd Gminy w Przygodzicach 
I piętro pokój nr 14

telefon

(62) 592-77-22  wew. 119 lub 508 223 081

Tryb działania Przewodniczącego Rady określa ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r  nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz statut Gminy Przygodzice ( opublikowany w Dzieniku Urzędowym Nr 16 poz. 290 z dnia 10 luty 2003 roku)