2020

Lista wiadomości
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przygodzice
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Antonin
zmieniającą uchwałę nr XII/96/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Topoli Wielkiej ul. Długa
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przygodzice na lata 2020 - 2032