Komisje Rady

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna
pełniona funkcja

Nazwisko i imię

przewodnicząca
Tysiak Kornelia
zastępca przewodniczącej

Pacyna January

członek
Harych Mariusz
Komisja Skarg, wniosków i petycji
pełniona funkcja

Nazwisko i imię

przewodniczący
Dobras Andrzej
zastępca przewodniczącego

Górski Dariusz

członek
Pacyna January
Komisja Praworządności, Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego
pełniona funkcja

nazwisko i imię

przewodniczący
Radajewski Roman
zastępca przewodniczącego
Niziołek Kazimierz
członek

Szmaj Dorota

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rekreacji
pełniona funkcja

nazwisko i imię

przewodniczący

Szmaj Dorota

zastępca przewodniczącego

Gorzyczka Lucyna

członek
Król Iwona
członek

Piasecki Krystian

członek
Tysiak Kornelia
Komisja Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pełniona funkcja

nazwisko i imię

przewodniczący
Gąsiorek Marek
zastępca przewodniczącego
Iwona Król
członek
Gorzyczka Lucyna
członek

Dobras Andrzej

członek
Perz Narcyz
członek
Radajewski Roman
członek

Witek Wiesław

Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju Gospodarczego
pełniona funkcja

nazwisko i imię

przewodniczący
Perz Narcyz
zastępca przewodniczącego
Harych Mariusz
członek
Gąsiorek Marek
członek
Górski Dariusz
członek

Niziołek Kazimierz

członek

Witek Wiesław

członek
Wojtasiak Janina